Existuje jedna univerzální rada jak se stát úspěšným? Jsem správný typ „úspěšného člověka“?

Rozhodně tomu tak není… Různé rodinné situace a vztahy, různé studijní úspěchy, různé reakce blízkého okolí… Někteří z těch, kteří jsou vnímání jako symbol krásy a atraktivity, prožili dětství plné posměšků, někteří z těch, kteří velikou měrou přispěli k všeobecnému poznání a obohatili vědeckou půdu, učitele přiváděli k šílenství. To nezní jako ideální start, ale oni se přesto ke svým cílům propracovali. Podobnost můžeme najít až při zkoumání jejich cest. Jsou plné odhodlání a vytrvalosti překonávat překážky a neúspěchy i opakované snahy uspět. I přesto, že neúspěchů zažili nespočetněkrát a úspěch třeba jen jednou.

Samozřejmě, že někteří z úspěšných mohou čerpat na své cestě výhody plynoucí z postavení rodiny, ale ne každý potomek bohatých, úspěšných a vlivných rodičů dosáhne úspěchu a zdaleka ne každý úspěšný člověk pochází z rodiny z dobrých poměrů. Takže ani touto kličkou byste se neměli zbavovat odpovědnosti za váš úspěch či neúspěch…

A s tím souvisí i další potenciálně znevýhodňující faktor – konexe.