Jak naložit se zlostí a naštváním? Potlačit nebo ventilovat?

Následně byli všichni členové, ti, kteří si zlost mohli vybít, i ti, kteří ji byli nuceni potlačit, vyzváni, aby odměřili do nádoby množství pálivého nápoje, které by dopřáli osobě, která jejich esej hodnotila. Ti, kteří si zlost mohli vybít a tím pádem měli být uvolněnější a, podle teorie katarze, již od negativních pocitů oproštěni, dopřávali kritické anonymní osobě mnohem větší dávky tekutiny a měli větší tendence se osobě pomstít, než ta část skupiny, která vztek nemohla ventilovat.

Další část experimentu jen potvrdila získané výsledky. Všichni studenti měli za úkol vyplnit „slovní doplňovačku“ slovíček, kde bylo více možných variant doplněných písmen. Slova jako například D_VKA, ZA_ÍT či SOUBO_ mohla být doplněna s agresivním či vulgárním významem či citově nezabarveně, s neutrálním významem. Tipněte, jaká část studentů každou doplňovačku dotvořila k obrazu svému, s potřebou dát najevo svoji frustraci a hněv. A pak, že zlost ze sebe dostali.

Zdá se tedy, že čím více se člověk do zlosti a naštvání ponoří, čím více těmto pocitům věnuje pozornosti a čím více je „ventiluje“, tím více je pociťuje. Zlost a naštvání není to, co byste ze sebe mohli jen tak dostat. A rozhodně ne tím, že se těmto pocitům poddáte a dáte jim „volný průběh“. Tento volný průběh totiž způsobí spíš to, že prostoupí celou vaší osobností, ovládnout vás a budete je chtít „ventilovat“ a projevovat více a více. Takhle ale asi fungovat nemělo.