Sebeprogramování a cesta k úspěchu: Jak ovládat svoje podvědomí?

Stejně to ale, platí naštěstí i o úspěchu. A teď právě přichází ten moment „využitelnosti v praxi“. Snad všichni bez výjimky si před jakýmkoliv výkonem představujeme scénář, jak vše pravděpodobně bude probíhat. Nezáleží na tom, co si snažíme v mysli opakovat, ale to, co prostupuje celým naším vědomím, to, čemu podvědomě opravdu věříme. Pokud neochvějně počítáme s úspěchem, náš mozek zmobilizuje naše schopnosti k tomu, abychom úspěchu dosáhli.

A co když si něco přejeme, ale nejsme stoprocentně přesvědčeni o tom, že jsme schopni úspěchu dosáhnout? Tehdy musíme sebe a své podvědomí malinko ošálit. Představme si vše, co nás předurčuje k tomu, abychom uspěli, veškeré schopnosti, které nám pomohou na cestě k vytouženému cíli, i to, jak přesně bude náš úspěch vypadat, jaké pocity budeme mít a jaká další pozitiva a odměny se s úspěchem budou pojit.  No a pak už jen stačí se pomalu začít z přicházejícího úspěchu radovat a užívat si opojného pocitu.