Sebeprogramování a cesta k úspěchu: Jak ovládat svoje podvědomí?

Sebeprogramování

Když aplikujeme tuto strategii na každodenní situace, můžeme říci, že je větší šance, že do práce přijedeme bez zpoždění, nebo že večeři dochutíme ke spokojenosti všech strávníků, když budeme s variantou nejlepšího výsledku automaticky počítat a směřovat k ní. Podvědomě tím pádem budeme dělat kroky, které povedou k výsledku, který si naplánujeme.

Pustíte-li se však do nějaké činnosti s hlavou plnou myšlenek na neúspěch, hlava a váš mozek bude pracovat s těmito myšlenkami a podvědomě vás k „požadovanému“ výsledku dovede. Čím konkrétnější představa vašeho neúspěchu bude, tím větší šance, že veškeré prvky neúspěchu si „přivoláte“.

A toto pravidlo platí ve všech aspektech našeho života. Třeba i v případě sportovních výkonů. Přehráváte-li si před akcí v hlavě průběh neúspěchu, tato představa vás naplní a vy k ní budete, i když třeba nevědomky, směřovat. Jak si tedy přivodit v životě úspěch a jít tak svému štěstí naproti? Pro pokračování přejděte na další stránku…